Bulgarian antiaircraft artillery OOB on 1 May 1917

 

 

Anti-Aircraft artillery sections

 

1st a/a section – Sofia: 75mm Krupp QF FlaK

2nd a/a section – Kyustendil : 87mm Krupp SF

3rd a/a section – Kyustendil : 87mm Krupp SF

4th a/a section – Odrin : 87mm Krupp SF

5th a/a section – Kuleliburgas : 87mm Krupp SF

6th a/a section –  Kuleliburgas : 87mm Krupp SF

7th a/a section – Sofia : 75mm Schneider QF Serbian

8th a/a section – Sofia : 75mm QF French

9th a/a section – Plovdiv : 87mm Krupp SF

10th a/a section – Drenovo (Macedonia) : 87mm Krupp SF

11th a/a section – Sofia : 75mm Schneider QF Serbian

12th a/a section – Odrin : 75mm Krupp QF

13th a/a section – Drenovo (Macedonia) : 87mm Krupp SF

14th a/a section – Sofia : 75mm Krupp QF

15th a/a section – Sofia : 75mm QF French

16th a/a section – Sofia : 75mm Schneider QF Serbian

17th a/a section – Baba dag (Dobrudja) : 87mm Krupp SF

18th a/a section – Ksanti : 87mm Krupp SF

19th a/a section – Tarnovo-Seymen : 87mm Krupp SF

20th a/a section – Kuleliburgas : 87mm Krupp SF

21st a/a section – Drama : 75mm Krupp QF Turkish

22nd a/a section – Buk : 75mm Krupp QF Turkish

23rd a/a section – Angista : 75mm Krupp QF Turkish

24th a/a section – Nusretli : 75mm Krupp QF Turkish

25th a/a section – Ksanti : 75mm Krupp QF Turkish

26th a/a section – Borna : 75mm Schneider QF Serbian

27th a/a section – Okchilar : 75mm Schneider QF Serbian

28th a/a section – Fere : 75mm Schneider QF Serbian

 

 

            Anti-Aircraft MG emplacements

 

1st a/a MG emplacement – ?

2nd a/a MG emplacement – Drama – Porna mobile defence

3rd a/a MG emplacement – Kyustendil

4th a/a MG emplacement – Drama – Porna mobile defence

5th a/a MG emplacement – Kuleliburgas

6th a/a MG emplacement – Kyustendil

7th a/a MG emplacement – Plovdiv

8th a/a MG emplacement – Karlakφi

9th a/a MG emplacement – Drama – Porna mobile defence

10th a/a MG emplacement – Kuleliburgas

11th a/a MG emplacement – Gradsko railway station

12th a/a MG emplacement – Drama – Porna mobile defence

13th a/a MG emplacement – Pobit-kamak

14th a/a MG emplacement – Drama – Porna mobile defence

15th a/a MG emplacement – Drama – Porna mobile defence

16th a/a MG emplacement – Drama – Porna mobile defence

17th a/a MG emplacement – Tatar Pazardzhik

18th a/a MG emplacement – Kuleliburgas

19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th a/a MG emplacements – Sofia

27th a/a MG emplacement – Drama – Porna mobile defence

 

Source :

LUDOGOROV : “Охрана на ж.-п. линий и командантска служба по станциите въ пределите на Царството и въ окупираните земип резъ Световната войната (1915-1918 гг.)”, Военноисторически сборник, VII/11 (1933), pp. 39-40.