The artillery batteries of the Odrin fortress

 

 

Eastern Front

6th Fortress regiment

1st battalion

Bty. 1 Ordu : 4 105mm long guns

Bty. 2 Kafkas : 6 15mm long guns

Bty. 3 Ayazma: 4 150mm short guns

Bty. 4 : 6 150mm long guns

2nd battalion

Bty. 5/6 Kimeylık : 6 87mm field guns

Bty. 7 Topyolu : 6 87mm field guns

Bty. 8 Suyolu : 6 120mm long guns

Bty. 9 Yıldız : 6 87mm field guns

3rd battalion

Bty. 10 Fatih : 6 87mm field guns

Bty. 11 Kestanelik : 6 87mm field guns

Bty. 12 İstihkmlar : 6 150mm mortars

Bty. 13 Cevizlir : 6 87mm field guns

7th Fortress regiment

1st battalion

Bty. 14 Ramazanağa : 6 15mm long guns

Bty. 15 İnşaiye : 6 87mm field guns

Bty. 16 Bağlar n : 6 87mm field guns

Bty. 17 Hacıyolu : 6 150mm mortars

2nd battalion

Bty. 18 Ayvazbaba : 6 87mm field guns

Bty. 19 Arnavutky : 6 15mm long guns

Bty. 20 Topular : 6 120mm long guns

Bty. 21 Kk Taşocağı : 6 87mm field guns

8th Fortress regiment

1st battalion

Bty. 22 Ayazma sırtı : 6 120mm long guns

Bty. 22 nc Fırka : 6 120mm long guns

Bty. 23 Avarız Ky : 6 87mm field guns

Bty. 24 Yassı Tepe : 6 150mm long guns

2nd battalion

Bty. 25 25nci Firka : 6 150mm long guns

Bty. 26 Maslahat deresi: 6 87mm field guns

Bty. 27 Bağ deresi : 6 87mm field guns

Bty. 28 Başhyk : 6 87mm field guns

3rd battalion

Bty. 29 Kale : 6 150mm long guns

Bty. 30 Erkni Harb: 6 150mm mortars

Bty. 31 Kemer : 6 87mm field guns

Bty. 32 Beylik Tarla : 6 87mm field guns

9th Fortress regiment

1st battalion

Bty. 33 Abdullah Paşa : 4 105mm long guns

Bty. 34 Karagz : 6 87mm field guns

Bty. 35 Kapıbaşı : 6 87mm field guns

Bty. 36 İzzetpaşa : 6 150mm long guns

 

Western Front

9th Fortress regiment

2nd battalion

Bty. 37 Sadrazam Hakkı Paşa : 4 150mm short guns

Bty. 38 İzzettin : 6 150mm long guns

Bty. 39 Reşadiye : 6 210mm mortars

Bty. 40 Hurşit Paşa : 6 87mm field guns

Bty. 41 Vahidettin : 6 120mm long guns

Btyy. 42 Kazantepe : 6 87mm field guns

Bty. 43 Şevket Paşa : 4 105mm long guns

Bty. 44 Şose : 6 87mm field guns

 

Southern Front

10th Fortress regiment

1st battalion

Bty. 45 Arda : 6 150mm long guns

Bty. 46 Dutluk : 6 87mm field guns

Bty. 47 : 6 87mm field guns

Bty. 48 Karaağa : 6 87mm field guns

Bty. 49 Svari : 6 87mm field guns

2nd battalion

Bty. 50 Kartal Tepe : 6 87mm field guns

Bty. 51 Pavyon : 6 87mm field guns

Bty. 52 Sinekli : 6 150mm long guns

Bty. 53 Şimendfer : 6 87mm field guns

3rd battalion

Bty. 54 Şimendfer : 4 150mm short guns

Bty. 55 ayırlık: 6 120mm long guns

Bty. 56 Bosnaky : 6 87mm field guns

Bty. 57 Meri : 6 87mm field guns

 

Source : TRK SİLAHLI KUVVETLERİ TARİHİ : Balkan Harbi, Osmanli Devri (1912-1913). II cilt 1. kısım Edirne Kalesi Etrafındaki Muharebeler, pp. 475-476